logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

نمونه سوالات اکسس

نمونه سوالات کتبی اکسس

نمونه سوالات کتبی اکسس​ 1) در کدام شیء داده ها در قالب سطر و ستون ذخیره می شوند؟ الف) پرس و جو           ب) جدول               ج) گزارش               د) ماکرو ۲) کاربران پایگاه داده ………………………………….. را بر عهده دارند. الف) اصلاح در صورت خرابی پایگاه   ب) طراحی بانک اطلاعاتی     ج) وارد کردن داده ها          د) محافظت از […]

نمونه سوالات اکسل

نمونه-سوالات-کتبی-اکسل

نمونه سوالات اکسل 1)نام دیگر صفحه کاری ……..می باشد. الف) Cell ب)Workbook ج) Worksheet Spreadsheet (o 2)از کدام سربرگ جهت حرکت بین فایل های باز ، استفاده می کنیم؟ الف)Format ب) File ج) New د) View 3) دستور Open در گزینه …………قرار دارد. الف)View ب) Insert ج) File د) Home ۴) پسوند فایل ها در  […]

ثبت نام