logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

نمونه سوالات اینترنت

نمونه-سوالات-کتبی-اینترنت

۱) به انتقال اطلاعات از کامپیوتر شخصی به سرور دیگر …………………………. می گوییم. الف) Hyperlink ب) Upload ج) Worm د) Download ۲) در ساختار یک آدرس وب (Web page)، به بخش درج آدرس چه می گویند؟ Folder & File structure Service Host هیچکدام ۳) آدرس URL همواره ویژه چند سایت است؟ الف) ۱ ب) ۵ […]

ثبت نام