logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

نوار وضعیت

نوار وضعیت

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/status%20bar.mp4 به زودی.. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا (فهرست) و پاورقی می 22, […]

ورد 2013 – سربرگ View

دیدن

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/view.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

ورد 2013 – سربرگ Review

بازنگری

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/review.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

ادغام پستی

ادغام پستی

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/mailing.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

جدول محتوا (فهرست) و پاورقی

بخش فهرست و پاورقی

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/refrences.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

حاشیه،راستا و اندازه کاغذ و…

حاشیه،راستا و اندازه کاغذ

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/page%20layout.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

تم،متن آبکی،رنگ صفحات و کادر صفحه

سربرگ دیزاین بخش تم ،متن آبکی و...

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/desgin.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

متن ها و نمادها

بخش متن و نمادها

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/equation-symbol.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

لینک ها،یاداشت ها،سرصفحه ها و..

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/link-comment-header.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

ایلستریشنز(تصاویر،اشکال و..)

ایلستریشنز

https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/word-insert-illastrations%20-a.mp4https://e-icdl.ir/wp-content/uploads/2021/01/word-insert-illastrations%20-b.mp4 برای مشاهده ویدیو لطفا عضو سایت شوید. نگاه اجمالی آموزش های مرتبط ul > .bdt-post-list-item; delay: 350;”> نوار وضعیت ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 دیدن(نماها،بزرگنمایی،پنجره ها و..) ژوئن 1, 2021 آموزش ورد 2013 بازنگری(غلط یابی،تغییرات،مقایسه و ..) می 25, 2021 آموزش ورد 2013 ادغام پستی می 22, 2021 آموزش ورد 2013 جدول محتوا […]

ثبت نام