logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

معنی لغات ویندوز سون

معنی لغات ویندوز سون

Dictionary windows 7 در اکثر سوالات آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای اگر شما به اصطلاحات ویندوز سون مسلط باشید به راحتی میتوانید به خیلی از سوال ها جواب بدهید. ما برای اینکه شما از این حیث به مشکلی برنخورید و بهتر به لغات آن مسلط شوید معنی لغات ویندوز سون را برای شما […]

معنی لغات اکسس

معنی لغات اکسس

بانک اطلاعاتی اکسس Microsoft Access در اکثر سوالات آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای اگر شما به اصطلاحات اکسس مسلط باشید به راحتی میتوانید به خیلی از سوال ها جواب بدهید. ما برای اینکه شما از این حیث به مشکلی برنخورید و بهتر به لغات آن مسلط شوید معنی لغات اکسس را برای شما […]

معنی لغات اکسل

معنی لغات اکسل

Microsoft Excel در اکثر سوالات آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای اگر شما به اصطلاحات اکسل مسلط باشید به راحتی میتوانید به خیلی از سوال ها جواب بدهید. ما برای اینکه شما از این حیث به مشکلی برنخورید و بهتر به لغات آن مسلط شوید معنی لغات اکسل را برای شما آماده کرده ایم. […]

معنی لغات ورد

معنی لغات ورد

Microsoft Word در اکثر سوالات آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای اگر شما به اصطلاحات ورد مسلط باشید به راحتی میتوانید به خیلی از سوال ها جواب بدهید. ما برای اینکه شما از این حیث به مشکلی برنخورید و بهتر به لغات آن مسلط شوید معنی لغات ورد را برای شما آماده کرده ایم. […]

ثبت نام