نمونه سوالات کتبی فنی و حرفه ای

نمونه سوالات کتبی مهارتهای مختلف فنی و حرفه ای ،به صورت درس به درس و همراه جواب برای شما آماده شده است.به زودی نمونه سوالات بیشتری بارگذاری خواهیم کرد.

Hardware & IT

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر
عضویت ویژه

Windows 7

نمونه سوالات ویندوز
عضویت ویژه

Internet Explorer

نمونه سوالات اینترنت
رایگان

Outlook

نمونه سوالات اوت لوک
رایگان

Word

نمونه سوالات واژه پرداز ورد
عضویت ویژه

Power point

نمونه سوالات ارائه مطلب
عضویت ویژه

Excel

نمونه سوالات اکسل
عضویت ویژه

Access

نمونه سوالات اکسس
عضویت ویژه