logo-icdl

مرجع نمونه سوالات کامپیوتر

آزمون های فنی و حرفه ای و استخدامی ها

جدیدترین آموزش ها

سیستم عامل ویندوز ۷ در چند ورژن طراحی شده است؟

الف) ۵

ب) ۱

ج) ۶

د) ۷

۲) کدام نسخه از سیستم عامل مورد استفاده بیشتر مردم می باشد؟

الف) Starter

ب) Home Premium

ج) Home Basic

د) Enterprise

۳) به بزرگترین صفحه ای که در صفحه نمایش قابل مشاهده می باشد،……………………. گویند.

الف) Taskbar

ب) Desktop

ج) Start Menu

د) Pointer

۴) کدام یک از دکمه های زیر، جهت بازگشت پنجره به حالت قبل می گردد؟

الف) Minimize

ب) Maximize

ج) Restore

د) تمام موارد

۵) در منوی شروع (Start Menu) ، کدام یک از موارد زیر وجود دارد؟

الف ) نرم افزارهای موجود در ویندوز

ب) بخش تنظیمات

ج) اسناد اخيرا مورد استفاده شده

د) همه موارد

۶) به نمادهای تصویری در ویندوز سون 7، ………………………….. می گویند.

الف) Desktop

ب) lcons

ج) Start Menu

د) Pointer

۷) جهت راه اندازی مجدد کامپیوتر (Restart) به چه شیوه ای عمل می نمائیم؟

الف) دكمه Power روی سیستم  (Case) را می فشاریم.

ب) دکمه های Ctrl+ Alt + Shift را همزمان می فشاریم.

ج) برقی سیستم را چند لحظه قطع می نمائیم.

د) بر دکمه Start کلیک نموده، سپس بر فلش موجود در سمت راست منوی شروع، گزینه Restart را انتخاب می کنیم.

۸) نوار سراسری که در پائین صفحه نمایش قرار دارد …………………………….. نامیده می شود.

الف) Pointer

ب) Taskbar

ج) Status bar

د) Desktop

و در صورتی که هنگام کار با یک برنامه کاربردی سیستم دچار مشکل شود، ابتدا باید کلیدهای …………………… را بفشاریم تا وارد بخش مدیریت وظایف  (Task Manager) شویم.

الف) Ctrl + Shift + Esc

ب) Ctrl+ Delete

ج) Shift + Alt + Delete

د) Ctrl + Shift + Delete

۱۰) کلید میانبر جهت استفاده از (Help)، کدام می باشد؟

الف) F2

ب) F1

ج) F7

د) F3

 

ثبت نام