دانلود نمونه سوالات کتبی

مبانی کامپیوتر

نمونه سوالات مبانی و سخت افزار

ویندوز

نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز

سوالات کتبی اینترنت

اینترنت

نمونه سوالات اینترنت و اوت لوک

ورد

نرم افزار ورد

نمونه سوالات واژه پرداز ورد

نرم افزار پاورپوینت

نمونه سوالات پاورپوینت(ارائه مطلب)

نرم افزار اکسل

نمونه سوالات اکسل(صفحه گستر)

پایگاه داده اکسس

نرم افزار اکسس

نمونه سوالات اکسس(بانک اطلاعاتی)

سوالات کتبی فتوشاپ

نرم افزار فتوشاپ

نمونه سوالات فتوشاپ

دانلود نمونه سوالات عملی ورد

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۲ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

دانلود نمونه سوال مدل ۳ همراه با جواب

دانلود نمونه سوال مدل ۳ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۴ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۵ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۶ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۷ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۸ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۹ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱۰ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱۱ همراه با جواب

نمونه سوالات عملی ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوال مدل ۱۲ همراه با جواب

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید

۲۵,۰۰۰ ریال – خرید