دانلود نمونه سوالات عملی

آزمون آنلاین ویندوز سون

ویندوز

نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز

آزمون اوت لوک

اینترنت

نمونه سوالات اینترنت و اوت لوک

آزمون آنلاین ورد

نرم افزار ورد

نمونه سوالات واژه پرداز ورد

آزمون آنلاین پاورپوینت

نرم افزار پاورپوینت

نمونه سوالات پاورپوینت(ارائه مطلب)

آزمون آنلاین اکسل

نرم افزار اکسل

نمونه سوالات اکسل(صفحه گستر)

آزمون آنلاین اکسس

نرم افزار اکسس

نمونه سوالات اکسس(بانک اطلاعاتی)

سوالات کتبی فتوشاپ

نرم افزار فتوشاپ

نمونه سوالات فتوشاپ

دانلود دیکشنری ها

معنی لغات ویندوز سون

دیکشنری ویندوز

معنی لغات سیستم عامل ویندوز سون

معنی لغات ورد

دیکشنری ورد

معنی لغات واژه پرداز ورد

معنی لغات پاورپوینت

دیکشنری ورد

معنی لغات ارائه مطلب پاورپوینت

معنی لغات اکسل

دیکشنری ورد

معنی لغات صفحه گستر اکسل

معنی لغات اکسس

دیکشنری ورد

معنی لغات بانک اطلاعاتی اکسس

دانلود نمونه سوالات کتبی

vnbvbvnbnv

دانلود نمونه سوالات کتبی مبانی کامپیوتر شامل ۱۰۰ سوال با جواب + فایل pdf

gdgdfgdg

دانلود نمونه سوالات کتبی ویندوز ۷ شامل ۹۰ سوال با جواب +فایل pdf

fdgdfgdf

دانلود نمونه سوالات کتبی اینترنت و اوت لوک شامل ۱۵۰ سوال با جواب + فایل pdf

ورد

fdgdfgfdg

دانلود نمونه سوالات کتبی ورد ۲۰۱۳ شامل ۲۰۰ سوال با جواب + فایل pdf

fdgdfgdfg

دانلود نمونه سوالات کتبی پاورپوینت ۲۰۱۳ شامل ۱۵۰ سوال با جواب + فایل pdf

fdgdfgdfg

دانلود نمونه سوالات کتبی اکسل ۲۰۱۳ شامل ۲۰۰ سوال با جواب + فایل pdf

پایگاه داده اکسس

dfgdfgdfg

دانلود نمونه سوالات کتبی اکسس ۲۰۱۳ شامل ۱۵۰ سوال با جواب + فایل pdf

سوالات کتبی فتوشاپ

gdfgdfgdf

دانلود نمونه سوالات کتبی فتوشاپ شامل ۵۰ سوال با جواب + فایل pdf

۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

۷۰,۰۰۰ ریال – خرید

۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید

۳۵,۰۰۰ ریال – خرید