نمونه سوالات عملی با جواب های ویدئویی

انواع سوالات به صورت مهارتهای جداگانه در این قسمت برای شما فراهم گردیده است که تعداد آنها رو به افزایش می باشد.این نمونه سوالات در ادوار گذشته فنی و حرفه ای مورد استفاده قرار گرفته است.نمونه سوالات به همراه جواب می باشد که برای هر کدام ویدئویی اختصاصی ضبط شده است.،و شامل هر هفت مهارت icdl می باشد. امیدواریم که مورد رضایت شما کاربران گرامی قرار بگیرد.

سوالات عملی ویندوز ۷

نمونه سوالات عملی ویندوز

سوالات عملی اوت لوک واینترنت

نمونه سوالات عملی اوت لوک

سوالات عملی واژه پرداز ورد

نمونه سوالات عملی ورد

سوالات عملی پاورپوینت

نمونه سوالات عملی پاورپوینت

سوالات عملی اکسل

نمونه سوالات عملی اکسل

سوالات عملی اکسس

نمونه سوالات عملی اکسس

سوالات عملی فتوشاپ

سوالات کتبی فتوشاپ