دانلود نمونه سوالات کتبی

مبانی کامپیوتر

نمونه سوالات مبانی و سخت افزار

ویندوز

نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز

سوالات کتبی اینترنت

اینترنت

نمونه سوالات اینترنت و اوت لوک

ورد

نرم افزار ورد

نمونه سوالات واژه پرداز ورد

نرم افزار پاورپوینت

نمونه سوالات پاورپوینت(ارائه مطلب)

نرم افزار اکسل

نمونه سوالات اکسل(صفحه گستر)

پایگاه داده اکسس

نرم افزار اکسس

نمونه سوالات اکسس(بانک اطلاعاتی)

سوالات کتبی فتوشاپ

نرم افزار فتوشاپ

نمونه سوالات فتوشاپ

معنی لغات ویندوز سون

دانلود معنی لغات و واژه های ویندوز سون​

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

معنی لغات پاورپوینت

دانلود معنی لغات ارائه مطلب پاورپوینت​

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

معنی لغات اکسس

دانلود معنی لغات بانک اطلاعاتی اکسس​

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

معنی لغات ورد

دانلود معنی لغات واژه پرداز ورد​

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید

معنی لغات اکسل

دانلود معنی لغات صفحه گستر اکسل​

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید