در اکثر سوالات آزمون های آنلاین فنی و حرفه ای اگر شما به اصطلاحات ویندوز سون مسلط باشید به راحتی میتوانید به خیلی از سوال ها جواب بدهید.

ما برای اینکه شما از این حیث به مشکلی برنخورید و بهتر به لغات آن مسلط شوید معنی لغات ویندوز سون را برای شما آماده کرده ایم.

امیدواریم که مورد رضایت شما باشد.

لغات انگلیسیمعنی لغات
Desk Topمیز کار
Task Barنوار وظیفه
Iconآیکن( نماد گرافیکی برنامه ها)
Recycle Binسطل بازیافت
Windowپنجره
Dialog Boxکادر گفتگو
Title Barنوار عنوان
Closeبستن
Maximizeبزرگ کردن پنجره
Minimizeکوچک کردن پنجره
Restore Downبازگشت سایز پنجره به حالت قبل
Backبازگشت
Forwardحرکت به جلو
Address Barنوار آدرس
Menu Barنوار منو
Scroll Barنوار پیمایش
Extra Largeخیلی بزرگ
Largeبزرگ
Mediumمتوسط
Smallکوچک
Listلیست
Detailsجزئیات
Tilesکاشی
Contentمحتوا
Searchجستجو
Status Barنوار وضعیت
Start Menuمنو شروع
Notification Areaناحیه هشدار
Task Barنوار وظیفه
Viewنما ، نمایش،دید
Sortمرتب
Refreshتازه سازی
Copyکپی
Cutانتقال
Deleteحذف
Emptyخالی
Newجدید
Undoلغو آخرین دستور
Redoاجرا دستور لغو شده توسط
Resolutionتعداد پیکسل ها در طول و عرض مانیتور
Personalizeشخصی سازی
Customizeسفارشی سازی
Folderپوشه
Shortcutمیانبر
Text Documentمتن سند
Nameنام
Sizeاندازه
Typeنوع فایل
Dateتاریخ
Modifiedویرایش شده
Auto Arrangeمرتب سازی خودکار
Showنمایش
Hideمخفی است
Openباز کردن
Manageمدیریت
Create Shortcutایجاد میانبر
Renameتغییر نام
Propertiesخصوصیات
Empty Recycle Binخالی کردن سطل بازیافت
Shutdownخاموش کردن سیستم
Restartراه اندازی سیستم
Switch Userتعویض کاربر
Log Offخروج از محیط کاری
Sleepحالت استراحت سیستم
Hibernateخواب زمستانی مانند sleep
Drag & Dropکشیدن و رها کردن با کلید سمت چپ
Backgroundپس زمینه
Colorرنگ
Soundصدا
Screen Saverمحافظ صفحه نمایش
Changeتغییر
Change Desktop Iconتغییر آیکن های میز کار
Pointerاشاره گر موس
Displayنمایش ، نمایشگر
Themeتم
Aeroامکانات شفافیت ویندوز
Saveذخیره
Click Leftکلیک چپ موس
Click Rightراست کلیک موس
Clickکلیک موس
Middle Clickکلیک میانی موس
Default پیش فرض
Moreبیشتر
Browseگشت و گذار
Saveذخیره
Changeتغیرات
Cancelلغو کردن
Okتایید کردن
Pictureتصویر
Photoتصویر
Libraryکتابخانه
Topبالا
Transparencyشفافیت
Currentجاری ، فعلی
Advancedپیشرفته
Settingتنظیمات
Waitانتظار
Blankخالی
Previewپیش نمایش
Applyاعمال کردن
Ramحافظه با دستیابی تصادفی
Romحافظه فقط خواندنی
Promحافظه فقط خواندنی با قابلیت برنامه ریزی
Bottomپایین
Top بالا
Leftچپ
Rightراست
Aero Peekنیم نگاه
Buttonدکمه
Combineترکیب
Labelبرچسب
Neverهرگز
Actionعملیات
Recentاخیر
Toolbarنوار ابزار
Cascade Windowsچیدن پنجره ها در حالت آبشاری
Show Windows Stackedچیدن پنجره ها در حالت افقی
Show Windows Side By Sideچیدن پنجره ها در حالت عمودی
Show The Desktopنمایش میز کار
Lock The Taskbarقفل کردن نوار وظیفه
Sub Menuزیر منو
Notepadنام نرم افزار ویرایشگر متن ساده
Word Padنام نرم افزار ویرایشگر متن
Paintنقاشی
Printچاپ
Page Setupتنظیمات کاغذ
Exitخروج
Softwareنرم افزار
Hardwareسخت افزار
Icdlگواهینامه بین المللی کامپیوتر
Motherboard-Mainboardبرد اصلی کامپیوتر
Cpuواحد پردازشگر مرکزی
Memoryحافظه
Unitواحد
Operating Systemسیستم عامل
Mouseموس
Keyboardصفحه کلید
Scannerپویشگر، اسکنر
Joy Stickدسته بازی
Head Phoneهدفن،هندز فری
Selectانتخاب
Select Allانتخاب همه
Tableجدول
Inputورودی
Outputخروجی
Microsoft شرکت ماکروسافت قول نرم افزاری جهان
Testآزمایش ، آزمون
Helpکمک
Wordنرم افزار تایپ و تحریر در مجموعه آفیس
Excelنرم افزار صفحه گسترده در مجموعه آفیس
Power Pointنرم افزار ارائه مطالب در مجموعه آفیس
Accessنرم افزار مدیریت پایگاه داده در مجموعه آفیس
Antivirusضد ویروس
Virusویروس
Networkشبکه
Firewallدیواره آتش جهت جلوگیری نفوذ به سیستم
Control Panelتابلو کنترل( تنظیمات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم)
Musicموزیک، آهنگ
Gameبازی
Deviceدستگاه
Support All Programsپشتیبانی تمام برنامه ها
Driveدرایور
Partitionپارتیشن
Media Playerپخش کننده آهنگ و فیلم
Volumeتنظیم صدا
Internet Explorerمرورگر اینترنت مایکروسافت
Flash Memoryحافظه فلش
Documentسند
Replaceجایگزینی
Findپیدا کردن
Titleعنوان
Emailرایانامه، ایمیل
Home Pageصفحه خانگی
Downloadدانلود: گرفتن فایل از اینترنت
Uploadآپلود: انتقال فایل به اینترنت
Siteسایت
UrlUniform Resources Locator
WwwWorld Wide Web
Googleموتور جستجو در اینترنت
Yahooموتور جستجو در اینترنت
Hostمیزبان سایت
Domainنام سایت
Favoritesعلاقمندی ها،برگزیده ها
Outlookنرم افزار ارسال ایمیل
Contactتماس
Groupگروه کاربر
User Administratorمدیر،مدیریت
Connectionدر حال اتصال
Internetشبکه اینترنت
Connectمتصل شدن به اینترنت
Folderپوشه
Newجدید
Fileفایل
Extensionپسوند
Txtپسوند فایل های متنی
Jpegپسوند عکس فشرده
Bmpپسوند عکسهای فتوشاپ
Pngپسوند عکس بدون پس زمینه
Gifپسوند عکس پسوند عکس متحرک
Docxپسوند فایل های word
Xlseپسونده فایل های excel
Accdbپسوند فایل access
Pptxپسونده فایل های power point